Śniadanie biznesowe dla prawników w Toruniu

Śniadanie biznesowe dla prawników w Toruniu

Dnia 21 kwietnia 2016 w Hotelu Filmar w Toruniu przedstawiciele Fundacji Court Watch Polska spotkali się na śniadaniu biznesowym z reprezentantami kancelarii radcowskich i adwokackich z Torunia. Najważniejszych celem spotkania była prezentacja działalności i możliwości współpracy z Centrum Sprawiedliwości Naprawczej w Toruniu. Była to także okazja do zaprezentowania szerszej działalności Fundacji, dalszych kierunków działań i omówienia innych potencjalnych pól współpracy. Aktywna dyskusja i smaczne jedzenie sprzyjały płynnej wymianie myśli. Na spotkaniu zjawili się mecenasi Kinga Danilewicz, Wojciech Gorczyca, Krzysztof Rogala, Mateusz Rudziński, Piotr Zamroch, Iwo Fisz, Michał Nosowski i Mateusz Chudziak. Fundację reprezentowali Weronika Mazurkiewicz, Bartosz Pilitowski, Filip Gołębiewski oraz […]

Garwolin_małe

Spotkanie informacyjne nt. CSN w Garwolinie

Czy Centra Sprawiedliwości Naprawczej mogą powstać także w innych miejscach? Tak! Wystarczy wola ze strony sądu, a w szczególności służby kuratorskiej, oraz ze strony samorządu. Fundacja Court Watch Polska została zaproszona do Sądu Rejonowego w Garwolinie, aby opowiedzieć o działalności Centrów Sprawiedliwości Naprawczej oraz o możliwościach powstania podobnej placówki w tym mieście. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Było wiele pytań i wymiany doświadczeń. Cieszymy się, że idea Centrum inspiruje kolejne osoby i środowiska. Dziękujemy za zaproszenie pani sędzi Annie Przeworskiej-Babik – kierownik sekcji wykonawczej.

SAM_2876

Wizyta studyjna we Wrocławiu

Wspólnie z kuratorami z Sądu Rejonowego w Białymstoku gościliśmy w dniach 22-23 października 2015 r. we Wrocławiu, gdzie kuratorska służba sądowa od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy „Ludzie Ludziom” oraz z Centrum Integracji Społecznej przy wykonywaniu kar ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych. Podmioty te koordynują wykonywanie kar w systemie kaskadowym, pełniąc podobną rolę w obszarze wykonywania prac społecznych przez osoby skazane i ukarane jak Centra Sprawiedliwości Naprawczej w Toruniu i w Białymstoku. Wizyta była możliwa dzięki kuratorskiej służbie sądowej we Wrocławiu, za co bardzo serdecznie dziękujemy! W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu powitał nas Kurator Okręgowy – Mirosław Nawrocki: Model […]

DSCN3592

Uruchomienie Punktu Informacyjnego CSN w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Jakie są prawa i obowiązki stron oraz innych osób na sali rozpraw, jakiego rodzaju orzeczenie jest możliwe w danej sprawie – m.in. tego można dowiedzieć się od 12 października 2015 r. w Punkcie Informacyjnym Centrum Sprawiedliwości Naprawczej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Punkt powstał na mocy umowy pomiędzy Fundacją Court Watch Polska i Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku. Wzorowany jest na funkcjonującej np. w Norwegii i USA instytucji tzw. asystentów świadków – pomagających odnaleźć się w sądzie tym, którzy trafili tam po raz pierwszy. Punkt Informacyjny będzie otwarty w dniach pracy sądu w godz. 8.00-12.00, a informacji interesantom sądu będą udzielali wolontariusze Fundacji – studenci prawa. Jest to […]