Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

O co chodzi?

Widzisz, że wokół Ciebie bywa łamane prawo?
Martwi Cię, że działania wymiaru sprawiedliwości są nieskuteczne?
Masz poczucie, że ukaranie sprawcy nie przywraca sprawiedliwości?

Chcemy tę sytuację zmienić. Powołujemy do istnienia Centrum Sprawiedliwości Naprawczej.

Będzie to miejsce zapewniające poszkodowanym zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę, sprawcom pomoc w wyjściu na prostą, a wymiarowi sprawiedliwości wsparcie w stosowaniu kar naprawczych, zamiast drogich kar izolacyjnych i nieskutecznych kar w zawieszeniu.

Obserwujemy, że w Polsce często nieadekwatnie karze się za drobne przewinienia. Za kradzież batonika można trafić na 5 dni do aresztu, a wielokrotne popełnianie wykroczeń, których usuwanie kosztuje tysiące złotych – np. niszczenie środków komunikacji miejskiej – może spotkać się z karą 200 zł grzywny. Kary są w znikomym stopniu dostosowane do sytuacji sprawcy. Dlatego jedne osoby wychodzą z sądu z poczuciem bezkarności, a inne niepotrzebnie trafiają za kratki, gdzie podlegają dalszej demoralizacji i obciążają budżet państwa kosztami swojego utrzymania.

Trafiający do Centrum Sprawiedliwości Naprawczej sprawcy drobnych przestępstw i wykroczeń będą kierowani do naprawienia szkód lub do wykonania prac społecznie użytecznych. Jednocześnie Centrum będzie ich kierować także do instytucji, które mogą pomóc im pogodzić się z poszkodowanymi, czy rozwiązać problem, który stał się przyczyną wejścia w konflikt z prawem (np. braku pracy, uzależnienia, czy problemów natury psychologicznej).

Centrum Sprawiedliwości Naprawczej będzie w realizacji swej misji współpracować z instytucjami wymiaru sprawiedliwości, z mediatorami, miejskimi instytucjami pomocy społecznej i organizacjami społecznymi, a także lokalnymi uniwersytetami. Będzie także stale zbierać informacje od mieszkańców, organizacji charytatywnych oraz instytucji użyteczności publicznej w zakresie zapotrzebowania na prace społeczne.

Polityka karna w Polsce w liczbach:

0
osób odbywa karę w zakładach zamkniętych; miesięczne koszty utrzymania każdej z nich wynoszą średnio ponad 2,5 tys. zł
0
procent przestępców w Polsce skazywanych jest na karę więzienia w zawieszeniu
0
procent przestępców w Polsce skazywanych jest na karę grzywny
0
procent przestępców w Polsce skazywanych jest na karę ograniczenia wolności (prac społecznych)

Dlaczego Sprawiedliwość Naprawcza?

Trzeba na szeroką skalę realizować tzw. sprawiedliwość naprawczą. Na zawarciu porozumienia pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym i ustaleniu warunków naprawy szkody wygrywają wszyscy – [także] ofiara przestępstwa, bo dla niej lepiej jest, by sprawca oddał np. skradziony mu rower lub naprawił wyrządzoną szkodę, niż odsiedział rok czy dwa w więzieniu.

prof. Andrzej Zoll

prof. Andrzej Zoll

były prezes Trybunału Konstytucyjnego

W społeczeństwie, w którym rzadko stosuje się kary, uczciwość staje się sprawą powszechnej ugody i dba się o nią jakby o wspólne dobro. Niech społeczeństwo uważa, że jest uczciwe, a będzie takie. Tym bardziej będzie ono kierować swój gniew przeciwko odstępcom od powszechnej rzetelności, jeśli zobaczy, że jest ich niewielu. Niebezpieczna to rzecz, wierz mi, wykazywać społeczeństwu, że więcej w nim ludzi złych, niżeli przypuszcza.

Seneka

Seneka

filozof (ur. ok. 4 p.n.e., zm. 65 r. n.e.)

Sprawiedliwość naprawcza a neuronauka:

dr Daniel Reisel - lekarz i neurobiolog z University College London - tłumaczy w jaki sposób wyniki najnowszych badań nad mózgiem przekonują, że jeśli chcemy efektywnie resocjalizować przestępców powinniśmy korzystać z metod sprawiedliwości naprawczej zamiast zamykać ich w więzieniach.
(napisy w języku polskim)