Śniadanie biznesowe dla prawników w Toruniu

Dnia 21 kwietnia 2016 w Hotelu Filmar w Toruniu przedstawiciele Fundacji Court Watch Polska spotkali się na śniadaniu biznesowym z reprezentantami kancelarii radcowskich i adwokackich z Torunia. Najważniejszych celem spotkania była prezentacja działalności i możliwości współpracy z Centrum Sprawiedliwości Naprawczej w Toruniu. Była to także okazja do zaprezentowania szerszej działalności Fundacji, dalszych kierunków działań i omówienia innych potencjalnych pól współpracy. Aktywna dyskusja i smaczne jedzenie sprzyjały płynnej wymianie myśli.

Na spotkaniu zjawili się mecenasi Kinga Danilewicz, Wojciech Gorczyca, Krzysztof Rogala, Mateusz Rudziński, Piotr Zamroch, Iwo Fisz, Michał Nosowski i Mateusz Chudziak. Fundację reprezentowali Weronika Mazurkiewicz, Bartosz Pilitowski, Filip Gołębiewski oraz Michał Popiela.

W pierwszej części zaprezentowana została flagowa działalność Fundacji – Obywatelski Monitoring Sądów – wraz z praktycznym narzędziem, wykorzystującym jego zasoby, czyli portalem wokandaobywatelska.pl, umożliwiającym zapraszanie publiczności na rozprawy. Zgromadzonych gości zainteresowały różne wątki. Przede wszystkim akcentowali, że należy badać punktualność rozpoczynania posiedzeń. Jest to ich zdaniem bardzo drażliwa kwestia, a częste opóźnianie rozpraw przez sąd sprawia, że strony czują się nieposzanowane. Ponadto, przebywanie prokuratorów na salach rozpraw poza czasem ich trwania zostało określone jako praktyka niewłaściwa. Obie ww. kwestie Fundacja bada od początku prowadzenia Obywatelskiego Monitoringu Sądów, czyli od roku 2010.

Pojawiały się też wątki związane ze sposobem reagowania na zgłoszenia rozpraw (na portalu wokandaobywatelska.pl) przez osoby, które mają poczucie niesprawiedliwości w sądach. Część gości wykazywała zrozumienie dla sędziów, którzy niejednokrotnie są zbyt obłożeni pracą, aby móc wykazywać pełną empatię dla stron na sali rozpraw. Pojawił się również pomysł badania obłożenia sędziów poprzez sprawdzanie organizacji wokand. Uczestnicy zgodzili się, że wyznaczanie zbyt dużej liczby posiedzeń z udziałem kilku świadków na jednej wokandzie jest niewłaściwe, nie daje możliwości pełnego wysłuchania stron oraz powoduje opóźnienia kolejnych posiedzeń ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami.

W drugiej części zaprezentowana została dotychczasowa działalność Centrum Sprawiedliwości Naprawczej w Toruniu. Przedstawiciele Fundacji podkreślali, że włączenie organizacji pozarządowej w organizowanie kar ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych jest nie tylko wsparciem dla kuratorów i placówek, w których skazani odpracowują kary, ale także umożliwia kompleksową opiekę nad skazanymi, wraz z poradnictwem oraz pewnymi formami terapii i edukacji.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że Centrum nie powinno ograniczać się jedynie do postępowania wykonawczego, ale aktywnie działać już na etapie postępowania przygotowawczego. Przedstawiciele Fundacji podkreślili, że dążą do tego, aby Centrum włączało się w działania na każdym etapie postępowania karnego, dbając o realizację interesu mieszkańców miasta.

Zdaniem dyskutantów działalność Centrum Sprawiedliwości Naprawczej jest pożyteczna, ale potrzebna jest szersza promocja tej instytucji zarówno wśród pełnomocników, jak i sędziów oraz prokuratorów.

Podczas spotkania poruszany był również temat ławników. Dyskutanci zgodzili się, że funkcjonalność udziału sędziów społecznych w rozpawach zależy od tego, czy do pełnienia tej roli powoływane są osoby kompetentne i aktywne. Obecnie istniejący system wyboru nie daje gwarancji zasiadania w składach orzekających właściwych osób.

Spotkanie trwało ponad dwie godziny i zakończyło się tradycyjną wymianą wizytówek.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i twórczy wkład w dyskusję!