Śniadanie biznesowe dla prawników w Toruniu

Dnia 21 kwietnia 2016 w Hotelu Filmar w Toruniu przedstawiciele Fundacji Court Watch Polska spotkali się na śniadaniu biznesowym z reprezentantami kancelarii radcowskich i adwokackich z Torunia. Najważniejszych celem spotkania była prezentacja działalności i możliwości współpracy z Centrum Sprawiedliwości Naprawczej w Toruniu. Była to także okazja do zaprezentowania szerszej działalności Fundacji, dalszych kierunków działań i omówienia innych potencjalnych pól współpracy. Aktywna dyskusja i smaczne jedzenie sprzyjały płynnej wymianie myśli.

Na spotkaniu zjawili się mecenasi Kinga Danilewicz, Wojciech Gorczyca, Krzysztof Rogala, Mateusz Rudziński, Piotr Zamroch, Iwo Fisz, Michał Nosowski i Mateusz Chudziak. Fundację reprezentowali Weronika Mazurkiewicz, Bartosz Pilitowski, Filip Gołębiewski oraz Michał Popiela.

W pierwszej części zaprezentowana została flagowa działalność Fundacji – Obywatelski Monitoring Sądów – wraz z praktycznym narzędziem, wykorzystującym jego zasoby, czyli portalem wokandaobywatelska.pl, umożliwiającym zapraszanie publiczności na rozprawy. Zgromadzonych gości zainteresowały różne wątki. Przede wszystkim akcentowali, że należy badać punktualność rozpoczynania posiedzeń. Jest to ich zdaniem bardzo drażliwa kwestia, a częste opóźnianie rozpraw przez sąd sprawia, że strony czują się nieposzanowane. Ponadto, przebywanie prokuratorów na salach rozpraw poza czasem ich trwania zostało określone jako praktyka niewłaściwa. Obie ww. kwestie Fundacja bada od początku prowadzenia Obywatelskiego Monitoringu Sądów, czyli od roku 2010.

W drugiej części zaprezentowana została dotychczasowa działalność Centrum Sprawiedliwości Naprawczej w Toruniu. Przedstawiciele Fundacji podkreślali, że włączenie organizacji pozarządowej w organizowanie kar ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych jest nie tylko wsparciem dla kuratorów i placówek, w których skazani odpracowują kary, ale także umożliwia kompleksową opiekę nad skazanymi, wraz z poradnictwem oraz pewnymi formami terapii i edukacji.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że Centrum nie powinno ograniczać się jedynie do postępowania wykonawczego, ale aktywnie działać już na etapie postępowania przygotowawczego. Przedstawiciele Fundacji podkreślili, że dążą do tego, aby Centrum włączało się w działania na każdym etapie postępowania karnego, dbając o realizację interesu mieszkańców miasta.

Zdaniem dyskutantów działalność Centrum Sprawiedliwości Naprawczej jest pożyteczna, ale potrzebna jest szersza promocja tej instytucji zarówno wśród pełnomocników, jak i sędziów oraz prokuratorów.

Spotkanie trwało ponad dwie godziny i zakończyło się tradycyjną wymianą wizytówek.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i twórczy wkład w dyskusję!