Spotkanie informacyjne nt. CSN w Garwolinie

Czy Centra Sprawiedliwości Naprawczej mogą powstać także w innych miejscach?

Tak! Wystarczy wola ze strony sądu, a w szczególności służby kuratorskiej, oraz ze strony samorządu. Fundacja Court Watch Polska została zaproszona do Sądu Rejonowego w Garwolinie, aby opowiedzieć o działalności Centrów Sprawiedliwości Naprawczej oraz o możliwościach powstania podobnej placówki w tym mieście. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Było wiele pytań i wymiany doświadczeń. Cieszymy się, że idea Centrum inspiruje kolejne osoby i środowiska.

Dziękujemy za zaproszenie pani sędzi Annie Przeworskiej-Babik – kierownik sekcji wykonawczej.

Garwolin_małe