Wizyta studyjna we Wrocławiu

Wspólnie z kuratorami z Sądu Rejonowego w Białymstoku gościliśmy w dniach 22-23 października 2015 r. we Wrocławiu, gdzie kuratorska służba sądowa od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy „Ludzie Ludziom” oraz z Centrum Integracji Społecznej przy wykonywaniu kar ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych. Podmioty te koordynują wykonywanie kar w systemie kaskadowym, pełniąc podobną rolę w obszarze wykonywania prac społecznych przez osoby skazane i ukarane jak Centra Sprawiedliwości Naprawczej w Toruniu i w Białymstoku.

Wizyta była możliwa dzięki kuratorskiej służbie sądowej we Wrocławiu, za co bardzo serdecznie dziękujemy!

W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu powitał nas Kurator Okręgowy – Mirosław Nawrocki:

SAM_2872

Model kaskadowy wykonywania kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych zaprezentowali kuratorzy Monika Kłonica i Przemysław Popławski:

SAM_2876
SAM_2881

Kuratorzy kierują się w jego stosowaniu Europejskimi Zasadami Probacji przyjętymi w 2010 roku przez Radę Europy:

SAM_2877

Byliśmy bardzo miło przyjęci przez zespoły kuratorskie wrocławskich sądów rejonowych. W tyle pierwszego zdjęcia Z-ca Kuratora Okręgowego we Wrocławiu – Grzegorz Miśta:

SAM_2938
SAM_2884

Kuratorzy dzielili się doświadczeniami ze stosowaniem przepisów, oprogramowania oraz prowadzeniem akt :

SAM_2889

Odwiedziliśmy także jedną z placówek, w których pracują skazani na karę ograniczenia wolności – Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym, po którym oprowadził nas prezes prowadzącego go Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej – Stanisław Grzegorski:

SAM_2931

Następnie gościliśmy w Centrum Integracji Społecznej, które jako druga instytucja we Wrocławiu koordynuje wykonywanie prac społecznie użytecznych i kar ograniczenia wolności. O tym jak działa opowiedziała nam Ewa Żmuda – Kierownik Działu Usług:

SAM_2911
SAM_2912

Zalety modelu kaskadowego, w którym jedna organizacja przyjmuje skazanych i koordynuje wykonanie przez nich kary, wg Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu:

SAM_2919

Ostatniego dnia gościliśmy w Stowarzyszeniu Pomocy „Ludzie Ludziom”, które w 2007 roku jako pierwsze w Polsce wdrożyło we współpracy z miastem i służbą kuratorską model kaskadowy wykonywania kar ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych:

SAM_2943
SAM_2945
SAM_2950

Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń nie tylko dotyczących wykonywania kar ograniczenia wolności. Po domu dla mężczyzn opuszczających zakłady karne, który prowadzi Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”, oprowadziła nas Ewa Humienna (z prawej); po lewej Ania Bajko – kierownik zespołu kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku i jednocześnie prezes tamtejszego oddziału Stowarzyszenia „Patronat”, które od 25 lat prowadzi schronisko tego typu w Białymstoku:

SAM_2951

Już po wizycie – Michał Popiela, kierownik CSN w Toruniu, pokazuje Sylwii i Ewie ze Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom” jak wygrać w pasjansa w trzech ruchach. ;) A tak na poważnie, to naszym przyjaciołom z Wrocławia bardzo spodobał się system komputerowy CSN, który stworzył Michał, więc my też mogliśmy się czymś pochwalić:

SAM_2955

Pamiątkowe zdjęcie całej grupy z gospodarzami z wrocławskiej służby kuratorskiej:

SAM_2941

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za bardzo ciekawą wizytę!