DSCN3592

Uruchomienie Punktu Informacyjnego CSN w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Jakie są prawa i obowiązki stron oraz innych osób na sali rozpraw, jakiego rodzaju orzeczenie jest możliwe w danej sprawie – m.in. tego można dowiedzieć się od 12 października 2015 r. w Punkcie Informacyjnym Centrum Sprawiedliwości Naprawczej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Punkt powstał na mocy umowy pomiędzy Fundacją Court Watch Polska i Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku. Wzorowany jest na funkcjonującej np. w Norwegii i USA instytucji tzw. asystentów świadków – pomagających odnaleźć się w sądzie tym, którzy trafili tam po raz pierwszy. Punkt Informacyjny będzie otwarty w dniach pracy sądu w godz. 8.00-12.00, a informacji interesantom sądu będą udzielali wolontariusze Fundacji – studenci prawa. Jest to […]