poradnik

Collaboration of Social Organization with the System of Justice: A Practical Guide

Since 2013, Court Watch Poland Foundation has been collaborating with public universities in BiaAi??ystok, GdaAi??sk and ToruAi?? on a project aimed at fostering social innovation in the area of justice. The results of the project, financed through the Polish National Center for Research and Development, have been collected in a publication edited by prof. Cezary Kulesza, dr Dariusz KuA?elewski and Bartosz Pilitowski, titled Collaboration of Social Organization with the System of Justice: A Practical Guide. The guide gathers experiences and analyses, whoch preceded the creation of Restorative Justice Centers in Bialystok and Torun. In the first part, Polish and American […]

poradnik

Współpraca organizacji społecznej z wymiarem sprawiedliwości – poradnik

Jednym z rezultatów projektu, realizowanego przez Fundację Court Watch Polska w partnerstwie z uczelniami z Białegostoku, Gdańska i Torunia ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest publikacja pod redakcją prof. Cezarego Kuleszy, dr Dariusza Kużelewskiego i Bartosza Pilitowskiego pt. Współpraca organizacji społecznej z wymiarem sprawiedliwości. Poradnik ten zbiera doświadczenia i analizy, które poprzedziły utworzenie Centrów Sprawiedliwości Naprawczej w Białymstoku i Toruniu. W pierwszej części zaprezentowano inspiracje polskie i zagraniczne: funkcjonowanie Red Hook Community Justice Center w Nowym Jorku oraz system koordynacji prac społecznych wypracowany przez Stowarzyszenie Ludzie Ludziom z Wrocławia. Następnie, w części drugiej zebrano uwarunkowania prawne współpracy organizacji […]

MS_w_CSN_Torun

Wizyta Ministra Sprawiedliwości w CSN w Toruniu

W dn. 26 sierpnia 2015 roku Centrum Sprawiedliwości Naprawczej w Toruniu odwiedził Minister Sprawiedliwości Borys Budka. Wizyta w Toruniu rozpoczęła się spotkaniem p. Ministra z kierownictwem i sędziami Sądów Rejonowego i Okręgowego, a także – przedstawicielami partnerów uczestniczących w realizacji projektu pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu Community Court w Polsce jako instytucjonalnego pomostu pomiędzy wymiarem sprawiedliwości, organami samorządowymi i organizacjami społecznymi ułatwiającego realizację sprawiedliwości naprawczej w praktyce” (finansowanego ze środków NCBR). Obecni byli przedstawiciele władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – lidera projektu, a także Fundacji Court Watch Polska oraz zespół CSN w Toruniu. Ministrowi towarzyszyli Dyrektor Generalna Ministerstwa, p. Eliza Wójcik, dr […]

konfliktraadet_CSN

Norwegian Mediators Visit Restorative Justice Centers in Białystok and Toruń

Between May 21-29, 2015 we hosted representatives of the Norwegian Mediation Service – Konfliktraadet, which partners with Court Watch Poland Foundation in the EEA Grants project on ‚Restorative Justice Centers’. Our guests, Bjorg Sletten and Andres Espen EldA?y, shared their experience with mediation and other restorative measures with judges, prosecutors, probation officers, mediators and representatives of NGOs during a series of workshops organized in Białystok and Toruń. The trainings were also addressed at the staff and collaborators of the newly established Restorative Justice Centers in both cities.

konfliktraadet_CSN

Wizyta mediatorów z Norwegii

W dn. 21-29 maja 2015 roku gościliśmy dwójkę przedstawicieli norweskiej rządowej agencji mediacji – Konfliktraadet, partnera realizowanego przez Fundację Court Watch Polska projektu pt. „Centra Sprawiedliwości Naprawczej”. Nasi goście, Bjorg Sletten i Andres Espen Eld?y podzieli się wieloletnim doświadczeniem Norwegii w zakresie mediacji i innych form sprawiedliwości naprawczej z sędziami, prokuratorami, kuratorami, mediatorami i przedstawicielami organizacji pozarządowych podczas warsztatów zorganizowanych w obu tych miastach. Szkolenia były także adresowane do pracowników i współpracowników obu Centrów.