Wizyta mediatorów z Norwegii

W dn. 21-29 maja 2015 roku gościliśmy dwójkę przedstawicieli norweskiej rządowej agencji mediacji – Konfliktraadet, partnera realizowanego przez Fundację Court Watch Polska projektu pt. „Centra Sprawiedliwości Naprawczej”. Nasi goście, Bjorg Sletten i Andres Espen Eld?y podzieli się wieloletnim doświadczeniem Norwegii w zakresie mediacji i innych form sprawiedliwości naprawczej z sędziami, prokuratorami, kuratorami, mediatorami i przedstawicielami organizacji pozarządowych podczas warsztatów zorganizowanych w obu tych miastach. Szkolenia były także adresowane do pracowników i współpracowników obu Centrów.

konfliktraadet_CSN