Inauguracja prac nad Centrum Sprawiedliwości Naprawczej w Toruniu

Fundacja Court Watch Polska wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika rozpoczęła prace projektowe nad powstaniem w Toruniu Centrum Sprawiedliwości Naprawczej. Zadaniem Centrum jest wypełnienie luki instytucjonalnej pomiędzy instytucjami wymiaru sprawiedliwości, a dostępnymi w polskim porządku prawnym narzędziami sprawiedliwości naprawczej.

Spotkanie odbyło się w Sądzie Okręgowym w Toruniu, gdzie prace projektowe poprzedziła uroczysta inauguracja z udziałem przedstawicieli następujących instytucji:

  • Ministerstwo Sprawiedliwości – Dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji – dr Adam Niedzielski
  • Sąd Okręgowy w Toruniu – Prezes Sądu – SSO Jarosław Sobierajski, Dyrektor Sądu – Alicja Włudarska oraz Kurator Okręgowy – Piotr Bolewicki
  • Prokuratura Okręgowa w Toruniu – Z-ca Prokuratora Okręgowego – Jacek Winiarski
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji i Ewaluacji Badań Naukowych – dr Dominik Antonowicz oraz z-ca Dyrektora Instytutu Socjologii – dr Krzysztof Pietrowicz
  • Urząd Miasta Torunia – Dyrektor Wydziału Organizacji i Kontroli – Romuald Popławski

 

W części warsztatowej uczestnicy mogli zapoznać się z wyjściowym projektem Centrum Sprawiedliwości Naprawczej opartym na modelu Community Court, który zespół badawczy złożony z przedstawicieli Fundacji oraz partnerów akademickich wypracował w pierwszej części projektu “Pilotażowe wdrożenie modelu Community Court w Polsce jako instytucjonalnego pomostu pomiędzy wymiarem sprawiedliwości, organami samorządowymi i organizacjami społecznymi ułatwiającego realizację sprawiedliwości naprawczej w praktyce” oraz modelem współpracy kuratorów z organizacją społeczną w roli koordynatora wykonywania kar ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych wypracowanym we Wrocławiu. Działalność służby kuratorskiej oraz Stowarzyszenia “Ludzie Ludziom” z Wrocławia zaprezentowali za-ca kuratora okręgowego Grzegorz Miśta oraz kurator zawodowy Patrycja Pycno. Uwagi do obu modeli przedstawili prezes Sądu Okręgowego w Toruniu – sędzia Jarosław Sobierajski, przedstawiciel Ministerstwa – dyrektor Adam Niedzielski, Kurator Okręgowy w Toruniu Piotr Bolewicki, przedstawiciele Prokuratury Okręgowej – prokurator Jacek Winiarski oraz Sądu Rejonowego – sędzia Angelika Kurkiewicz, a także specjalista ds. prac społecznie użytecznych w toruńskim MPO – Jan Kwiatkowski.

Ostatnia część miała charakter warsztatów projektowych, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy robocze pracowali nad wizją miejsca planowanego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej w otoczeniu instytucjonalnym i społecznym miasta.

Wydarzenie spotkało się z żywym zainteresowaniem mediów lokalnych i regionalnych. O spotkaniu można przeczytać w Gazecie Pomorskiej i posłuchać w Radiu PiK. Relację przygotowały TVP Bydgoszcz oraz TV Toruń. Wcześniej na temat planowanego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej pisały także toruńskie Nowości.